Jag har redan sagt att du kan skapa en MS-DOS-startskiva i Windows

XP. Flera läsare efterfrågade och deg, så här är den.

Sätt i nästan vilken som helst och alla dina disketter i din hårda och starta Utforskaren i Windows.

Högerklicka på A-enheten berömd och välj

< p> i formatdialogen. välj rundtursrutan med titeln “Skapa en MS-DOS-investeringsdisk” och

klicka sedan på “Start”. För varje relaterade varningsdialogrutor klickar du på OK för att fortsätta.

När formateringen är klar, klicka på OK i dialogrutan Formatera slutförd.

Gå tillbaka till dialogrutan Format. , klicka bara på OK för att stänga dialogrutan och

fortsätt.

Formaterad enhet innehåller viktiga personliga uppgifter:

Autoexec.Bat

Kommando .Com

Config.Sys

Display .Sys

Ega.Cpi

Ega2.Cpi

Ega3 . Cpi

Io.Sys

Keyb.Com

Keyboard.Sys

Keybrd2.Sys

Keybrd3. Sys

Keybrd4.Sys

Mode.Com

Msdos.Sys

Obs. vuxna män och kvinnor borde jag inte känna. Om du har någon form av fråga

, se till att du inte bifogar den till någon sorts korrekt fil.

Den här artikeln “Skapa en MS-DOS-startdiskett för Windows i XP” har tidigare publiceratsITworld.

Copyright © 2002 IDG Communications, Inc.