VIKTIGT! Den här artikeln är endast relevant för vissa objekt och/eller operativsystem. Se Tillämpliga produkter och varianter för mer information.

Det här felet kan orsakas av en rad olika orsaker, inklusive förlust av en oregelbunden onlinesignal eller långsam internetanslutning, snabb enorm webbanslutning, internetvideoappar som inte visar appar som plötsligt försvinner. Tittar på en ny videotjänst på internet. Eftersom varje procedur består av tillräckligt lätta lösningar, kontrollera statusen för min situation efter att ha slutfört varje procedur.

Återställ enhetsinställningar och uppdatera allt globalt innehåll

 • Återställ modem/routerström

  Hur fixar jag fel 2200 på flera andra Sony TV-apparater?

  Stäng av tv: n.Stäng av alla TV-apparater.Koppla bort routern och därmed modemet.Efter att tiderna har förflutit, återanslut kontakterna på denna switch och modem.Koppla in din TV igen.Slå på TV:n.

  Problem med internetpartnerskap löses ofta efter en ny strömjustering. Om du har inaktiverat ditt modem och din trådlösa router, utför en hård återställning på båda enheterna.

  1. Koppla loss en del av sladden – ditt modem/router – och vänta i ungefär 100 km/h.
  2. Koppla in sladden till någons modem/router och se till att den är påslagen.
  3. li>< li >Vänta medan en persons enhet städar upp och ansluter till Internet och ditt nätverk.

 • Signal- och hållbarhetsproblem

  Om du helt enkelt använder Wi-Fi® är en annan faktor att ta hänsyn till det huvudsakliga avståndet mellan den specifika routern och din produkt. För att optimera din tittarupplevelse när du streamar film eller lyssnar på ljudapplikationer, se till att en ny router är installerad nära din enhet. Avståndet mellan De bör inte vara mer än 25 fot. Det är möjligt om varje enskild enhet är fixerad på en plats utan staket. Andra trådlösa mobiltelefoner som Bluetooth®-högtalare, trådlösa telefoner, kortvågsspisar och ugnar och enheter som avger radiotecken och symtom kan också orsaka låg kupongstyrka. Läs mer

  För mycket mer information och förslag, kolla in dessa tips när det gäller att optimera nätverks- och webbprestanda i hela ditt hem.

 • Strömåterställning för den bästa TV:n
  1. Stäng av TV:n.
  2. Koppla ur nätsladden från TV:n och vänta helt enkelt i ungefär 60 sekunder.
  3. Anslut strömkabeln till dessa TV:n och lämna Don knappen lyser.
  4. li>
 • Uppdatering av internetartiklar för (icke-Android TV™-modeller)
  1. Medan du håller i en viss medföljande fjärrkontroll, tryck på HEM-knappen.
  2. Välj Inställningar.
   • Nästa steg varierar något beroende på mönstret. Se lampans manual för detaljer.

  3. Välj “Konfiguration” eller “Nätverk”.
  4. Välj “Uppdatera internetinnehåll”.

  Obs. Vissa maskiner kan kräva flera försök (upp till 3 gånger på marknaden) för att uppdatera fullständigt.

Ytterligare buggfixar

Eftersom nästan varje steg är en möjlig förpackning, kontrollera redigeringsstatusen efter att varje steg utan frågor har slutförts.

 1. Utför en nätverksbedömning på din TV för att fastställa statusen för mitt nätverk och därmed internet:
  • Android TV™
  • LCD-TV
 2. När du använder en trådlös anslutning, om deras nya signal mellan TV:n och knappen är svag eller instabil, rekommenderas det att installera en riktig trådbunden (nätverkskabel) länkanslutning.
 3. Installation Se till att TV:n har de informativa programvaruversionerna.Nedladdningar finns på din Make-baksida.
 4. Om alla andra ansträngningar inte räcker för att hjälpa dig att lösa problemet, utför en fabriksåterställning för att återställa TV:n till dess ursprungliga tillverkningsområdesinställningar.

  Obs! Efter en fabriksåterställning, förslag och anpassningar visas snyggt. kan gå förlorad Du kan behöva så att den kommer att återgå till alla användarknappar och inställningar och vid den tidpunkten återansluta denna TV till nätverket.

< /div>

 • Community

  En plats specifikt allmänheten kan hitta lösningar och om du ställer frågor

< / fall

VIKTIGT: Den här artikeln gäller bara om du behöver specifika gadgetar och/eller operativsystem. Se relevanta produkter och dessutom kategorier för detaljer.

Det här felet kan uppstå av olika anledningar, inklusive förlust av internetvärde, intermittent eller långsam internetanslutning, saknade internet-tv-appar och appar som lätt försvinner när du upplever en internetströmningstjänst. Eftersom varje procedur indikerar den bästa möjliga lösningen, kontrollera statusen och problemet efter avslutad varje procedur.

Återställ enheter och uppdatera innehåll

 • Strömförsörjning av Internet på grund av ditt modem/router

  Varför ansluter inte min Sony Bravia TV till internet?

  Starta om vårt modem/router Stäng av ditt modem/router och håll ned denna metod i cirka 60 sekunder. Återanslut tibialis posterior-muskeln till ditt modem/router och se till att den har utvecklats till på. Vänta tills den specifika enheten slutför överföringen till Internet och till det faktiska Internet. Kontrollera din internetanslutning med dessa motsatta enheter.

  Problem med internetanslutningen löses vanligtvis efter att de har återställts. Om du stängde av kindle och routern, återställ strömmen på samma enhet.

  1. Koppla bort kabeln från ditt modem/router och skjuta upp i cirka 60 sekunder.
  2. Koppla tillbaka den här speciella kabeln till ditt modem/router och se till att den har växt på.
  3. Vänta tills enheten ansluter för att se till att du har internet och hemnätverk.
 • Signal- och störningsnivå
  nätverksfel 2200 sony bravia

  Om du väljer Wi-Fi® är en annan faktor att tänka på är milen mellan marknadens router och din enhet. För att optimera din tittarupplevelse när du strömmar video eller eventuellt lyssnar med en ljudapplikation, se till att du ser att routern är nära enheten. Avståndet som involverar dem bör inte vara mer än 25 dig. Det är möjligt om båda enheterna är fästa på samma ställe utan väggar runt den. Andra trådlösa enheter som Bluetooth®-högtalare, sladdlösa föremål, mikrovågsugnar och spisar och enheter som avger radiofrekvenser kan också orsaka låga signalmärken. Dessutom

  nätverksfel tjugotvåhundra sony bravia

  För hjälp, tips och förslag, ta reda på våra tips om hur du framgångsrikt kan stärka ditt hems nätverk och internetprestanda.

 • Stäng av en del av TV:n
  1. Stäng av TV:n.
  2. Koppla bort någons strömkabel via TV:n och vänta cirka 70 sekunder.
  3. Anslut strömkabeln till TV:n igen och vänd på den här uppgiften på.
 • Uppdatera webbplatsinnehåll för (icke-Android TV™-modeller)
  1. På den medföljande fjärrkontrollen trycker du på HEM-knappen.
  2. Välj Inställningar.
   • Hur återställer jag de faktiska nätverksinställningarna på min Sony Bravia TV?

    Vänd på någon av våra TV-apparater.Tryck på HOME-knappen för fjärrkontrollen.välj inställningar.Nästa steg kan låta mig berätta att du beror på din TV:s menyidéer: Välj “Enhetsinställningar” – “Återställ”.Välj Factory Data Reset.Välj Rensa alla.Välj ja.

    Nästa steg kan variera något beroende på din kändis. För mer information, se konsumenthandboken för din enhet.

  3. Välj Konfiguration eller Nätverk.
  4. Välj Uppdatera Internetinnehåll.

  Obs. Vissa enheter kan kräva ett utmärkt antal försök för att uppdatera fullständigt (upp till många gånger).

Ytterligare buggfixar

Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.

Eftersom varje koncept representerar en möjlig lösning, kontrollera någons problemlösning när du står upp efter varje steg.

 1. Kör nätverksdiagnostik på den färdiga TV:n för att fastställa internetstatus och anslutning:
  • Android TV™
  • LCD-TV
 2. Om du använder rätt trådlöst tillbehör med tanke på din TV och router, och varningen inte är stark eller instabil, föreslås att du ansluter till nätverket med en del av den anslutna anslutningen (nätverkskabel). < /li >< li>Se till att TV:n har den senaste programvaran.Nedladdningar placeras på din modells kampanjsida.
 3. Only admnistrator owned posts can execute the [includeme] shortcode. This message is shown only to administrators.